Intervju med Sioo:x grundare

Herje Boström är träexpert och grundare av Sioo:x. Han har också utvecklat produkterna.

Hur kom Sioo:x till?
Jag såg att det behövdes en hållbar produkt för utemiljöer till vanliga villor. Ett alternativ till oljor med bättre livslängd, bättre skydd och som också var miljövänligt.

Hur funkar det?
Hemligheten är en unik och patenterad kiselformel som tränger in i träet och mineraliserar det. Träet känns hårt som sten, vilket gör att fukt, alger och röta inte fäster. Man måste använda både träskyddet och ytskyddet, de samverkar.

Varför ska jag använda Sioo:x till min altan?
Altanen får en fantastiskt ljus, len och fin yta. Hållbarheten är upp till 15 år för fasader och 12 år för altaner och underhållet är enkelt. Sioo:x träskydd reducerar röta, alger och mögel utan gifter! Och minskar brandrisken också.

Vilket är det vanligaste misstaget när man bygger altan?
Att man inte behandlar träet alls, eller använder fel produkter. Och att man tror att olja skyddar träet. Olja smörjer altanen lite, men bryts ner snabbt av vatten och solens UV-ljus.

Här kan du läsa mer om Sioo:x Premium produkter

Fler inlägg