Integritetspolicy

Happy Homes integritetspolicy

Version 2018-06-25

1. Allmänt

Happy Homes är en frivillig fackhandelskedja med runt 100 butiker runt om i landet. Våra handlare har bred kunskap inom färg, tapeter och golv efter många år i butik, ibland i flera generationer. Det gör Happy Homes till den genuina och jordnära färghandelskedja som alla våra butiker brinner för att samverka inom.

Happy Homes värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) gäller för dig som använder eller handlar på www.happyhomes.se (”Webbplatsen”), samt när du registrerar dig som medlem i kundklubben My Happy Home (”Kundklubben”) i våra fysiska butiker eller på Webbplatsen.

Integritetspolicyn beskriver vilken slags information vi samlar in om dig, hur denna används, hur vi delar den och vilka åtgärder vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har beträffande dina personuppgifter. Vi kan komma att göra ändringar i denna Integritetspolicy från tid till annan. Om vi ändrar Integritetspolicyn gäller den nya versionen från den tidpunkt då vi publicerar denna på Webbplatsen. Du kan se när vi senast gjorde uppdateringar högst upp i denna Integritetspolicy.

2. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

2.1 Kundklubben

Happy Homes är en frivillig fackhandelskedja som ägs av de lokala Happy Homes-handlarna, vilket bland annat innebär att du måste välja vilken butik du vill tillhöra när du registrerar dig som medlem i Kundklubben på Webbplatsen. Det är den lokala butik du tillhör som är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker för att kunna tillhandahålla ditt medlemskap i Kundklubben och som beskrivs närmare i punkt 3.3.1 samt för övrig personuppgiftsbehandling som sker som en följd av ditt medlemskap enligt punkterna 3.3.3-3.3.5. Du kan hitta kontaktuppgifter till din lokala Happy Homes-butik här.

Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen i Kundklubben kan du alltid vända dig till den lokala butik som du tillhör eller kontakta info@happyhomes.se.

2.1 Webshopen

När du handlar på webshopen ingår du avtal med Happy Homes Försäljning AB, org. nr. 559011-9342, Hammarby Kaj 18, 120 30 Stockholm. Happy Homes Försäljning AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker för att hantera din beställning och som beskrivs närmare i punkt 3.3.2 samt för övrig personuppgiftsbehandling kopplat till ditt köp enligt punkterna 3.3.3-3.3.5.

Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen i webshopen kan du alltid vända dig till oss på info@happyhomes.se.

3. Hur behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Vilka uppgifter vi samlar in

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen. De personuppgifter som vi samlar in och behandlar utgörs av:
(a) namn, adress och andra kontaktuppgifter, inklusive e-postadress och telefonnummer, personnummer;
(b )uppgifter om köp såsom tidpunkt och plats samt betalningsinformation, t.ex. betalningsmetod och konto- eller kreditkortsuppgifter;
(c) personliga preferenser, t.ex. om du vill få marknadsföring från oss
(d) uppgift om vilken Happy Homes-butik du är kopplad till; och
(e) uppgift om du har hus, lägenhet och/eller fritidshus.

3.2 Hur vi samlar in dina uppgifter

Vi samlar in dina uppgifter direkt från dig i samband med att du registrerar dig som medlem på Webbplatsen, eller när du använder våra tjänster t.ex. köper produkter, gör returer, deltar i tävlingar eller kontaktar oss via post, e-post eller telefon.

Om du väljer att handla på Webbplatsen genom Klarna kommer Klarna dela med sig av dina uppgifter till oss. För mer information om Klarnas personuppgiftsbehandling, se deras hemsida (www.klarna.se).

3.3 Ändamålen för behandlingen

Dina uppgifter kommer inte att användas på ett sätt som är oförenligt med de ändamål som uppgiften samlades in för. Vi behandlar dina uppgifter för de ändamål som anges i punkterna 3.3.1-3.3.5 nedan.

3.3.1 Tillhandahålla kundklubben

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och administrera ditt medlemskap i Kundklubben. Vi använder därför dina uppgifter för att säkerställa din identitet och tillhandahålla dig nyhetsmail, erbjudanden och rabatter, inspirationsmagasinet Happy Magazine och din användarsida på Webbplatsen. Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig om ditt medlemskap i Kundklubben. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan du inte bli medlem i Kundklubben.

3.3.2 Tillhandahålla webshopen

Vidare använder vi dina personuppgifter för att hantera beställningar som du gör i vår webshop och hantera ditt kundkonto i webshopen. Vi använder dina uppgifter för att säkerställa din identitet, hantera betalningar, leverera produkter till dig, hantera returer och reklamationer samt i övrigt kommunicera med dig avseende din beställning. Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är att den är nödvändig att vi ska kunna fullgöra vårt köpeavtal med dig och vårt och ditt berättigade intresse av att vi ska kunna tillhandahålla dig kundkonto i webshopen. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan du inte köpa produkter på Webbplatsen eller ha kundkonto i vår webshop.

3.3.3 Tillhandhålla support

Vi använder även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss i supportärenden, t.ex. om du har frågor som rör våra produkter eller din beställning eller om du har frågor om ditt medlemskap i Kundklubben. Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig, kommunicera med dig angående dina frågor samt utreda eventuella klagomål-eller supportärenden. Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är att den är nödvändig för att uppfylla vårt och ditt berättigade intresse av att vi ska kunna tillhandahålla dig support.

3.3.4 Förhindra missbruk

Dina uppgifter kan också användas för att förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga eller utreda brott mot Happy Homes. Med missbruk avses bland annat bedrägeri, skräppostutskick, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton och andra åtgärder som är förbjudna enligt våra villkor eller enligt lag. Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att undvika att våra tjänster missbrukas eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot Happy Homes.

3.3.5 Fullgöra rättsliga förpliktelser

Vi kan även komma att behandla dina uppgifter för att Happy Homes ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser enlig lag, domar eller myndighetsbeslut. Detta kan bland annat gälla krav gällande bokförings-, produktansvars- och penningtvättslagstiftning. Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

3.3.6 Hur vi delar dina uppgifter

Dina uppgifter kan komma att delas med bolag inom Happy Homes-kedjan, inklusive bolag som har ett direkt eller indirekt ägande i Happy Homes. Om Happy Homes delar dina personuppgifter inom kedjan kommer vi att se till att dina uppgifter även fortsättningsvis endast behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy. Happy Homes delar inte dina uppgifter med någon tredje part förutom på det sätt som beskrivs nedan.

(a) Leverantörer: Happy Homes kan använda tredje parter för att hantera en eller flera aspekter av verksamheten, inklusive behandling eller hantering av personuppgifter. Vi kan komma att dela personuppgifter med dessa tredje parter för att de ska kunna utföra tjänster för vår räkning, så som att verkställa och leverera beställningar, bearbeta betalningar, skicka ut marknadskommunikation, verifiera och validera information som du lämnat till oss samt tillhandahålla support. När vi använder oss av leverantörer enligt denna punkt upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och utför andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.

(b) Försäljning eller överlåtelse: Happy Homes kan komma att överlåta eller överlämna dina personuppgifter till en köpare eller potentiell köpare vid försäljning, överlåtelse eller annan överföring av all eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar. Vid en sådan överlåtelse kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att den mottagande parten behandlar din information på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.

(c) Happy Homes kan även dela dina personuppgifter till t.ex. till polisen, skatteverket eller andra myndigheter när vi är skyldiga att göra det enligt lag.

4. Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder och upprätthåller säkerhetsnormer för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande och missbruk. Dina personuppgifter lagras på filer som endast är tillgängliga för våra anställda, våra ombud och våra tjänsteleverantörer som behöver uppgifterna för sin tjänsteutövning. Vi använder tekniska verktyg såsom brandväggar och lösenord, och vi ser till att våra anställda är utbildade i vikten av att upprätthålla säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter vi behandlar.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Generellt sett sparar vi dina uppgifter för den tid som det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna ursprungligen samlades in för eller som annars krävs enligt tillämplig lag.

Om du har gjort köp hos oss sparar vi dina uppgifter i 36 månader från köpet i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

Om du är medlem i Kundklubben sparar vi dina personuppgifter så länge du är registrerad medlem. Om du är inaktiv under 24 månader avregistrerar vi dig automatiskt. Du kan när som helst annars avregistrera dig genom att kontakta den lokala butik du tillhör eller genom att kontakta info@happyhomes.se.

6. Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES där alla våra egna IT-system finns. Det kan dock förekomma att dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden som antingen själva eller genom underleverantörer är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. I sådant fall kommer vi att vidta alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddsnivån för den behandlingen motsvarar den inom EU/EES. Detta kommer att ske antingen om EU-kommissionen fattat beslut om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler eller godkända uppförandekoder i våra avtal med sådana personuppgiftsbiträden.

Du kan läsa mer om vilka tredjeländer EU-kommissionen har bedömt säkerställer en adekvat dataskyddsnivå på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv.

7. Dina rättigheter

I detta avsnitt beskrivs vilka rättigheter du har som registrerad. Du kan alltid göra dessa rättigheter gällande genom att kontakta din lokala Happy Homes-butik eller info@happyhomes.se.

7.1 Rätten till tillgång

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen kommer då att lämnas i form av ett registerutdrag som anger vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem, var uppgifterna har inhämtats från, vilka tredje parter som uppgifterna har överförts till samt hur länge uppgifterna kommer att lagras.

7.2 Rätten till rättelse

Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter.

7.3 Rätten till radering

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller behandlats, om du har invänt mot behandlingen av personuppgifterna och vi inte har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse, om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Vi har dock i vissa fall rätt att motsätta oss raderingen av dina personuppgifter och vi kommer informera dig om det skulle vara tillämpligt.

7.4 Rätten till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall om du bestrider personuppgifternas korrekthet under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta, om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället begär en begränsning, om vi inte längre behöver personuppgifterna men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller om du har invänt mot en behandling som baserats på vårt berättigade intresse under den tid vi kontrollerar om vårt intresse väger tyngre än dina intressen.

7.5 Rätten att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigade intresse. Om så sker måste vi, för att få fortsätta behandlingen, kunna visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

7.6 Rätten till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt när detta är tekniskt möjligt och detta kan ske på automatiserad väg. Du har rätt att i tillämpliga fall överföra sådana uppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

7.7 Rätten att lämna in klagomål

Datainspektionen är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen bland företag som behandlar personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du, utöver att ta kontakt med oss, lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.

_______________________