Så här lägger du klickgolv

Hos Happy Homes finns det en rad olika klickgolv att välja mellan, alla med olika utseenden och egenskaper. Våra klickgolv är enkla att lägga själv utan specialverktyg eller lim, du bara klickar ihop det.

Men som alltid; börja med att läsa den allmänna informationen och läggningsanvisningarna noggrant innan du sätter igång.

FÖRARBETE

Underlaget ska vara torrt, rent och plant. Om underlaget består av betong måste det fuktisoleras med en särskild ångspärr. När du lägger golvet är det viktigt att tänka på att det ska kunna röra sig fritt med förändringar i inomhusklimatet, lämna därför alltid en expansionsfog på 8-10 mm mot väggar och andra fasta föremål.

Bryt förpackningen först när du ska lägga golvet! Temperaturen i rummet ska vara minst +18°C vid läggning och den relativa luftfuktigheten (RF) ska vara 30-60%. Paketen med golv ska lagras i det här klimatet i god tid före läggning (minst 48 timmar) för att få rätt temperatur och RF.

Börja med att ta bort alla golvlister. Kapa dörrfoder och kontrollera att dörrar kan öppnas över det nya golvet. Om golvet saknar akustikbaksida, lägg ut foam, golvpapper eller eventuellt ångspärr om det kan förekomma fukt i undergolvet. Lägg alltid ångspärr på betong, i tvättstuga, pannrum etc, samt på golv med ingjutna eller friliggande värmeslingor samt på bjälklag över kryputrymme. Fråga gärna personalen i din Happy Homes-butik om du känner dig osäker.

NU ÄR DET DAGS ATT LÄGGA GOLVET

Plankorna ska helst läggas längs med ljusinfallet och, om det är möjligt, i rummets längdriktning. Planera din läggning så att den sista raden med plankor inte blir mindre än 50 mm bred. Om det ändå blir så, kapa några centimeter på första brädraden. Kontrollera plankorna under tiden du lägger golvet, så att de inte är skadade eller har andra synliga fel.

Använd distansklossar mot väggen. Börja i rummets ”vänstra hörn” med fjädersidan mot väggen och notspåret ut mot rummet. Den rörliga fjädern i kortändan ska vändas från väggen. Lägg hela första raden plankor, brädorna viks enkelt samman utan lim eller specialverktyg. Såga den sista plankan till rätt längd. Börja nästa rad med den avsågade plankbiten (som måste vara minst 400 mm). Tänk på att plankorna måste förskjutas minst 400 mm i längsled. Glöm inte bort att lämna en rörelsefog på 8-10 mm mellan golv och vägg runt hela rummet, med hjälp av kilar. Rörelsefogarna döljer du sedan med sockel eller lister. Golvlisterna får inte fästas så att de hindrar golvets naturliga rörelse.

Fler inlägg