Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Happy Homes webb Om cookies på happyhomes.se
×

DEMIDEKK ULTIMATE Helmatt

ART.NR: 17U001DVA
Demidekk Ultimate Helmatt finns i storlekarna 0,75, 3 och 10 liter och går att få i valfri kulör. Fasadfärgen har mycket god kulörstabilitet och ger ytan ett helmatt elegant utseende.

OBS! Denna produkt går ej att köpa via vår webshop, men kontakta en av våra butiker för beställning. Du hittar din närmaste butik genom att klicka här.

svanen

Fakta

GÖR SÅ HÄR

Förarbete
Ytorna skall vara rena, fasta och torra: Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4-6 veckor rengöres med JOTUN Husvask och stålborstas. Tidigare behandlat trä rengörs med JOTUN Kraftvask. Följ bruksanvisningar. Lös färg och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning.

Ytor som varit målade med slamfärg skall behandlas på samma sätt som andra tidigare målade ytor. Dock måste förarbetet utföras med extra noggrannhet. Slamfärger är löst bundna färger med liten andel bindemedel. Detta leder till att ytan börjar krita, dvs. färgen är dåligt bunden och smetar när man tar på ytan. För att få ett bra underlag skall så mycket som möjligt av den gamla slamfärgen och nedbrutet grånat trä avlägsnas genom tvättning, skrapning och stålborstning. Då träet ofta är angripet av alger och svartmögel bör man efter skrapning/stålborstning applicera JOTUN Alg- och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning. Bart trä som uppstått efter stålborstning/skrapning skall grundas med VISIR Oljegrunning. Det är stor risk att pigmentrester kan vandra igenom den nya färgfilmen. Välj därför en kulör som liknar ursprungskulören så mycket som möjligt. Om man önskar ändra kulör drastiskt (byta till en ljusare kulör) bör man försegla ytan med 1 strykning DEMIDEKK Oljetäckfärg. Påför sedan DEMIDEKK Ultimate helmatt i önskad kulör.

Förbehandling
Påför JOTUN Alg - och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning.

Grundning
Bart, friskt trä påföres 1 x VISIR Oljegrunning pigmentert. VISIR Oljegrunning klar används om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5 °C. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått.

Slutstrykning
Nytt hyvlat trä: 3 strykningar DEMIDEKK Ultimate helmatt. Tidigare behandlat och ohyvlat trä: 2 strykningar DEMIDEKK Ultimate helmatt.

Anmärkning
Produkten skall skakas innan utleverans, gäller även standardvit.

Lagring
Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering
Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

TEKNISK INFORMATION

Bindemedel Alkydoljemodifierad Akryl
Spädning Skall inte spädas
Verktyg Pensel, roller eller spruta
Verktyg rengöres med Penseltvätt och vatten
Glans Helmatt
Åtgång Ohyvlat trä: 5-9 m²/liter. Hyvlat trä: 10-14 m²/liter.
Målningstemperatur Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C.
Torktid Övermålningsbar efter 2-6 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och vindförhållanden.
Förvaring Frostfritt

Passar med