Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Happy Homes webb Om cookies på happyhomes.se
×

Fasadfärg

ART.NR: 56101
Youtube
Falu Vapen Fasadfärg är en modern alkydoljeburen emulsionsfärg och har egenskaper som liknar traditionell slamfärg. Fasadfärgen är matt och lättstruken och går att få i önskad kulör. Det bildas ingen tät färgfilm, vilket möjliggör att träet kan andas.

OBS! Denna produkt går ej att köpa via vår webshop, men kontakta en av våra butiker för beställning. Du hittar din närmaste butik genom att klicka här.

Fakta

GÖR SÅ HÄR

Falu Vapen Fasadfärg är en modern alkydoljeburen emulsionsfärg som har egenskaper som liknar traditionell slamfärg. Den är helmatt, lättstruken och diffusionsöppen vilket gör att träet kan andas. Den fäster på många underlag så som hyvlat och torkat tryckimpregnerat virke och kan med fördel användas tillsammans med slamfärg på de ytor som traditionell slamfärg ej lämpar sig. Den går även att måla över ytor som tidigare varit slamfärgsmålade. 

Använd­ning­som­råde
Mål­ning av trä­fasader (OBS rek­om­menderas ej på tidi­gare färgsys­tem som innehåller akrylatbindemedel).

För­be­han­dling
Nytt eller fab­riks­grun­dat virke och tryckim­preg­n­erat virke: Avlägsna all eventuell smuts och damm och säk­er­ställ mål­nings­bart under­lag. Måla inte på färskt tryckim­preg­n­erat virke.

Tidi­gare målade ytor: Borsta ner all löst sit­tande färg. Tjocka färgskikt skra­pas ned. Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vat­ten. Var noga med att fasaden är torr innan mål­ning högst en fuk­thalt av 17%.
Vid andra typer av under­lag rådgör med Din färghandlare.

Mål­ning
Rör om fär­gen väl. På trären fasad eller fasad tidi­gare målat med Falu Vapen Fasad­färg eller slam­färg färdigstryk med en eller två strykningar till full täck­n­ing. Fär­gen skall strykas ut väl. Den får ej bygga tjocka skikt. Täck detal­jer på huset som ej skall målas med plast. Låt sky­d­det sitta kvar tills fär­gen är fullt vattenfast.

TEKNISK INFORMATION

Bindemedel Alkydolja
Spädning Vatten. Behöver normalt ej spädas
Verktyg Pensel
Verktyg rengöres med Såpa och ljummet vatten.
Glans Helmatt
Åtgång 5-7 m2/liter
Torktid Dammtorr 30 minuter. Genomtorr efter 1 dygn. Helt vattenfast efter ca 1 vecka.
Förvaring Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C.