Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Happy Homes webb Om cookies på happyhomes.se
×

Kalkfärg

ART.NR: 041233
Kalkfärg är nyanseringsbar och är avsedd för kalkcement och kalkputsade ytor så väl inomhus som utomhus.

OBS! Denna produkt går ej att köpa via vår webshop, men kontakta en av våra butiker för beställning. Du hittar din närmaste butik genom att klicka här.

Fakta

GÖR SÅ HÄR

AVSEDD FÖR
Kalkcement och kalkputsade ytor så väl inomhus som utomhus. Lämplig även för tidigare kalkfärgsmålade underlag.

FÖRBEHANDLING
Ytan skall vara helt ren från organiska färger. Tidigare kalkfärgsmålade ytor stålborstas ner till fast underlag så att putsytan syns (borsten måste vara av rostfritt stål) eller högtryckstvättas försiktigt så att underlaget inte skadas. Eventuella lagningar utförs med samma bruk som använts ursprungligen.

Kalkfärg rekommenderas inte för behandling av putsytor med mycket högt cementinnehåll. Ytor som inte målas skyddas noga.

MÅLA
Färdigbruten Kalkfärg blandas på arbetsplats med vatten: Se tillredning av färg.

Blandningsförhållanden måste vara samma under hela arbetet. Under arbetets gång skall Kalkfärgen röras om tillräckligt ofta för att hindra tyngre stenmaterial att sjunka ner till botten. Under målning fuktas underlaget noggrant med rent vatten. Underlaget måste vara jämnt fuktat men inte "sugande".

Applicera Kalkfärg med kalkkvast. Måla 2-3 gånger beroende på önskad yta och underlagets absorptionsförmåga. Fukta underlaget noggrant och jämnt före varje behandling. Eftervattna efter sista strykningen.

Låt Kalkfärg torka ca 2 timmar efter första strykningen, därefter görs mellanvattning och andra strykningen på fuktigt underlag lika som på första. Eventuell tredje strykning görs lika den andra.

Reservera tillräcklig mängd färg från samma tillverkningsomgång för jämnt slutresultat. Anpassa arbetet så att överlappsskarvar undviks. Kulören på Kalkfärg påverkas av underlagets fuktighet och porositet. Eftervattning ger en mörkare nyans.

TILLREDNING AV FÄRG
- I ett 12,5 kg kärl tillsätts 12,5 l vatten
- i ett 25 kg kärl tillsätts 25 l vatten

Massan blandas omsorgsfullt.

För att undvika kulörskillnader bör man alltid använda ovan nämnda blandningsförhållande. Kalkfärgen bör röras om tillräckligt ofta under arbetets gång.

MÅLNINGSFÖRHÅLLANDEN
Ytan skall vara ren och fast. Luftens, färgens och underlagets temperatur skall vara minst +5°C. I varmt eller blåsigt väder ombesörj för tillräcklig fuktning. Måla ej i regn eller i direkt solljus.

NÄR DU MÅLAT KLART
Lämna tomma, torra förpackningar till insamlingsplats för återvinning, eller om denna möjlighet saknas, till allmän soptipp. Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för miljöfarligt avfall.

TEKNISK INFORMATION

Spädning Vatten
Verktyg Kalkborste eller kalkpensel
Glans Helmatt
Åtgång 0,5-0,8 kg/m² fädig yta (2-3 behandlingar beroende på underlagets struktur och porositet)
Målningstemperatur Minst +5°C
Torktid Fukttorr efter ca 1-2 timmar och övermålningsbar efter att föregående lager har fixerat sig på underlaget, tidigast efter ca 2 timmar.
Förvaring Frostfritt