Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Happy Homes webb Om cookies på happyhomes.se
×

Putsgrund

ART.NR: 040406
Putsgrund finns i storlekarna 1 och 3 liter. Grundfärgen förstärker och binder slitna och porösa mineralytor vilket ger en bättre vidhäftning vid slutmålning. Putsgrunden hindrar även vatteninträngning i underlaget men låter fukt andas ut med minskad risk för frostsprängning med mera.

OBS! Denna produkt går ej att köpa via vår webshop, men kontakta en av våra butiker för beställning. Du hittar din närmaste butik genom att klicka här.

Fakta

GÖR SÅ HÄR

Putsgrund är ett grundningsmedel som förstärker och binder slitna och porösa mineralytor. Tränger in i underlaget, binder och förstärker ytskiktet. Härigenom erhålls en slutmålning med bättre vidhäftning, jämnare och fylligare utseende samt bättre hållbarhet. Hindrar vatteninträngning i underlaget men låter fukt andas ut med minskad risk för frostsprängning m.m. Minskar risken för saltutfällningar på ytan. Kan övermålas med Putsfärg, Kivisil Fasadfärg, Novasil Fasadfärg och Betongskyddsfärg.

Vid målning på kalkfärg eller kalkputs rekommenderas Kalkfärg.


Mätta ytan med vatten. Smutsiga ytor tvättas med varmt vatten. Mögel och algväxt behandlas med Alg & Mögeltvätt, skölj noga med vatten. Ny puts och betong skall åldras ca 2 månader före målning. Ev. formolja och cementhud på ny betong avlägsnas. Borsta bort löst stoft från ytan. Sprickor och skador i puts och betong lagas med lämpligt reparationsbruk, d.v.s. ett bruk som inte är lika hårt som underlaget. Applicera Putsgrund med fyllig pensel, rulle eller spruta. Påför Putsgrund flödigt utan att en lackfilm bildas och kvarstår på ytan.

VIKTIGT
Rör om Putsgrund före användning. Underlaget skall vara torrt vi målning. Kontrollera att ingen onormal fuktbelastning inifrån finns. Lämna ca 50 cm från marken obehandlad, på särskilt fuktbelastade hussocklar. Putsgrund bör inte användas på tidigare må- lade icke-sugande ytor eller på kalkputsade/målade ytor. Vid sprutning ska Putsgrund efterstrykas med pensel eller roller. 

NÄR DU MÅLAT KLART
Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

Bindemedel Akrylat och silan/siloxan
Spädning Vatten
Verktyg Pensel, roller eller spruta
Verktyg rengöres med Vatten
Åtgång 5 m²/liter och behandling beroende på underlag
Målningstemperatur Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur
Torktid Klibbfri efter ca 1 timme och övermålningsbar efter ca 4 timmar.
Förvaring Frostfritt