Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Happy Homes webb Om cookies på happyhomes.se
×

Metallackfärg V

ART.NR: 040988
Metallackfärg V är en blank täckfärg för tidigare målad eller grundad stål, zink och aluminium. Färgen är speciellt avsedd för täckmålning av föremål i rostskyddad metall såsom maskindelar, redskap, stålmöbler och plåt.

OBS! Denna produkt går ej att köpa via vår webshop, men kontakta en av våra butiker för beställning. Du hittar din närmaste butik genom att klicka här.

Fakta

GÖR SÅ HÄR

Metallackfärg V är en vattenburen blank täckfärg för tidigare målad eller grundad stål, zink och aluminium.

STÅL
Tvätta med Beckers Fasadtvätt och skölj väl. Slipa, stålborsta eller skrapa bort förekomst av rost helt och borsta ytan ren. När ytan är torr och ren, grunda med Beckers Metallprimer V.

FÖRZINKAD PLÅT SOM INTE ÄR PASSIVISERAD MOT VITROST OCH ALUMINIUM
Tvätta med Beckers Fasadtvätt och skölj noggrant. Förekomst av rost avlägsnas helt. För bäst resultat, gör en lätt slipning av ytan med Scotch-brite. När ytan är torr och ren, grunda med Beckers Metallprimer V.

PASSIVISERAD FÖRZINKAD PLÅT MOT VITROST
Anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt går att måla. Avfetta med Beckers Avfettning och skölj noggrant, tvätta därefter plåten med Beckers Fasadtvätt och skölj. Slipa sedan ytan med är Scotch-brite och skölj. När ytan är torr och ren, grunda med Metallprimer V. Passivisering mot vitrost på annat sätt t.ex. med krom, försämrar vidhäftningen och går att måla på först efter 5 års exponering utomhus. Mindre ytor kan målas om man följer rekommenderad rengöring för anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt.

FABRIKSMÅLAD PLÅT OCH TIDIGARE PÅ PLATS MÅ- LAD PLÅT
All Plastisol, PVF2 och Organosol på horisontella ytor måste avlägsnas helt till plåtren yta med vattenblästring/högtryck 700 bar alternativt med Beckers färgborttagnings medel. För PVF2 och Organosol gäller detta även vertikala ytor. Polyester samt platsmålade ytor med akrylat, styrenakrylat eller alkyd tvättas med Beckers Fasadtvätt tills den inte kritar. Polyester kräver en lätt slipning vid rengö- ring. Rost avlägsnas helt, lös färg skrapas bort, blanka ytor mattas ned. Plåtrena ytor grundas med Metallprimer V.

JÄRNYTOR
Järnytor kräver kraftigare rostskydd för att uppnå bästa hållbarhet.

SKÖLJANVISNING
Vid sköljning, använd högtryckstvätt. Bäst resultat fås med varmvatten (minst+70°C).

VIKTIGT
Ytan ska vara torr och ren innan du målar.

Måla två gånger så att det torra färgskiktet blir c:a 60 mym. För bästa resultat använd pensel med helsyntetisk borst eller spruta, HVLP eller högtrycksspruta (ej luft). Vid användning av HVLP: späd max 10% med vatten och rör om väl. Låt stå ca 30 min innan färgen hälls upp. Luftmängd minst 3 L. Munstycke: 0,012-0,017. Vid sprutning med högtrycksspruta (ej luft) ska färgen inte spädas. För bästa resultat rekommenderas sprutning på liggande ytor.

Slutlig torr skikttjocklek av Metallackfärg V ska vara minst 60 mym.

Tänk på att kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Måla därför inte vid fuktig väderlek (>80% ärH). Måla inte heller på solheta ytor då färgens torktid blir för snabb. Måla inte utomhus vid risk för regn och dagg inom ca 2 timmar från målningens avslutande.

NÄR DU MÅLAT KLART
Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

Bindemedel Akrylat
Spädning Vatten
Verktyg Pensel eller spruta
Verktyg rengöres med Vatten eller penseltvätt
Glans Blank
Åtgång 8-10 m²/liter och behandling
Målningstemperatur Mellan +7°C till ca +25°C yttemperatur
Torktid Klibbfri efter ca 2-4 timmar och övermålningsbar efter ca 12 timmar.
Förvaring Frostfritt

Passar med