• Välkända varumärken
  • Säkra leveranser
  • Betala mot faktura

Meny

  • Hem
  • Integritetspolicy

Happy Homes integritetspolicy


Happy Homes integritetspolicy

Version 2021-09-14


1. Allmänt

Happy Homes är en frivillig fackhandelskedja med runt 80 butiker runt om i landet. Våra handlare har bred kunskap inom färg, tapet och golv efter många år i butik, ibland i flera generationer. Det gör Happy Homes till den genuina och personliga färghandelskedja som alla våra butiker brinner för att samverka inom.

Happy Homes värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) gäller för dig som handlar på eller besöker www.happyhomes.se (”Webbplatsen”) eller när du registrerar dig som medlem i kundklubben My Happy Home (”Kundklubben”).

Integritetspolicyn beskriver vilken slags information vi samlar in om dig, hur denna används, hur vi delar den och vilka åtgärder vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har beträffande dina personuppgifter. Vi kan komma att göra ändringar i denna Integritetspolicy från tid till annan. Om vi ändrar Integritetspolicyn gäller den nya versionen från den tidpunkt då vi publicerar denna på Webbplatsen. Du kan se när vi senast gjorde uppdateringar högst upp i denna Integritetspolicy.

2. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

2.1 Webbplatsen

När du handlar på Webbplatsen ingår du avtal med Happy Homes Försäljning AB. Happy Homes Försäljning AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker för att hantera din beställning samt för övrig personuppgiftsbehandling kopplad till ditt köp som närmare beskrivs nedan. Happy Homes Försäljning AB är även personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker om du endast besöker vår Webbplats.

Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen i förhållande till Webbplatsen kan du kontakta info@happyhomes.se.


2.2 Kundklubben

Happy Homes är en frivillig fackhandelskedja som ägs av de lokala Happy Homes-handlarna, vilket bland annat innebär att du måste välja vilken butik du vill tillhöra när du registrerar dig som medlem i Kundklubben på Webbplatsen. Det är den lokala butik du tillhör som är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker för att kunna tillhandahålla ditt medlemskap i Kundklubben och som beskrivs närmare nedan. Du kan hitta kontaktuppgifter till din lokala Happy Homes-butik här.

Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen i Kundklubben kan du alltid vända dig till den lokala butik som du tillhör eller kontakta info@happyhomes.se.


3. Hur vi samlar in dina uppgifter

Vi samlar in dina uppgifter direkt från dig i samband med att du handlar eller besöker vår Webbplats, registrerar dig som medlem i Kundklubben, eller när du annars använder våra tjänster t.ex. intresseanmälan för våra tjänster, deltar i tävlingar eller kontaktar oss via post, e-post eller telefon.


4. Hur behandlar vi dina personuppgifter och varför?

4.1 För att hantera beställningar/köp m.m.


Ändamål


Vi använder dina personuppgifter för att:

• hantera dina beställningar/köp (inklusive skicka orderbekräftelser, avisera leveranser, leverera dina beställda/köpta varor och hantera kontakter i samband med försenade leveranser);

• hantera dina klagomål, reklamations- och garantiärenden avseende beställda/köpta varor;

• genomföra fakturering;

• förhindra missbruk av våra, våra leverantörers eller samarbetspartners tjänster eller förhindra, förebygga och utreda brott;

• etablera dina lagda orders (genom ordernummer eller personnummer); samt

säkerställa vår driftssäkerhet och vår möjlighet till systemåterställning.

Personuppgifter som behandlas

• namn;

• användarnamn och lösenord om du har ett användarkonto hos oss;

• personnummer;

• kontaktuppgifter (såsom adress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer);

• orderinformation, t.ex. ordernummer, information om beställda varor;

• betalningsinformation t.ex. uppgift om betalningsmetod och konto- eller kreditkortsuppgifter; samt

• betal-, köp- och orderhistorik.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtal om köp av varor från oss. I övriga fall är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av våra, våra leverantörers eller samarbetspartners tjänster eller förhindra, förebygga och utreda brott, eller för att vi annars ska kunna tillvarata rättsliga intressen.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som de behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, dock längst tre (3) år från ditt senaste inköp.


4.2 För att administrera användarkonton


Ändamål


Vi använder dina personuppgifter för att:

• skapa och administrera användarkonton, inkluderat bl.a. att ge behörighet att logga in på ditt användarkonto och erbjuda dig funktioner som underlättar för dig att använda våra tjänster (bl.a. lägga beställningar och köpa varor).

Personuppgifter som behandlas

• användarnamn och lösenord;

• e-postadress;

• i förekommande fall namn, telefonnummer och adressuppgifter; samt

• datum för skapande av användarkonto.

Laglig grund
För aktiva kunder: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtal om köp av varor från oss.

För icke aktiva kunder: Intresseavvägning. Behandlingen stödjer sig på vårt berättigade intresse av att administrera användarkonton och tillhandahålla våra tjänster.

Lagringstid

Tre (3) år från skapandet av användarkontot eller ditt senaste inköp varefter ditt användarkonto kommer att avslutas och dina uppgifter avidentifieras eller raderas. Om ditt användarkonto avslutas på initiativ av dig själv kommer dina uppgifter att avidentifieras eller raderas inom sju (7) dagar från begäran.


4.3 För att administrera Kundklubben


Ändamål


Vi använder dina personuppgifter för att:

• tillhandahålla och administrera ditt medlemskap i Kundklubben; samt

• att säkerställa din identitet, tillhandahålla dig nyhetsmail, erbjudanden och rabatter, inspirationsmagasinet Happy Magazine och din användarsida på Webbplatsen.

Personuppgifter som behandlas

• namn, adress och andra kontaktuppgifter, inklusive e-postadress och telefonnummer;

• personnummer;

• personliga preferenser, t.ex. om du vill få marknadsföring från oss;

• uppgift om vilken Happy Homes-butik du är kopplad till; samt

• uppgift om du har hus, lägenhet och/eller fritidshus.

Laglig grund

Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig om ditt medlemskap i Kundklubben. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan du inte bli medlem i Kundklubben.

Lagringsperiod

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är registrerad medlem i Kundklubben. Du kan när som helst annars avregistrera dig genom att kontakta den lokala butik du tillhör eller genom att kontakta info@happyhomes.se.


4.4 För att hantera kundtjänstärenden


Ändamål


Vi använder dina personuppgifter för att:

• kommunicera med dig och besvara de frågor du ställer till oss via e-post, telefon eller vår chattfunktion;

• säkerställa din identitet;

• förhindra missbruk av våra, våra leverantörers eller samarbetspartners tjänster eller förhindra, förebygga och utreda brott;

• etablera dina lagda orders (genom ordernummer eller personnummer); samt

• hantera dina klagomål, reklamations- och garantiärenden avseende beställda/köpta varor.

Personuppgifter som behandlas

• namn;

• användarnamn och lösenord (t.ex. för support vid inloggningsproblem).

• personnummer;

• kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress och telefonnummer).

• ordernummer;

• orderhistorik, t.ex. information om beställda varor; samt

• din korrespondens med oss.

Laglig grund

Behandlingen stödjer sig på vårt berättigade intresse av att hjälpa dig om du har frågor rörande eller klagomål på köpta varor eller problem med användningen av våra tjänster. I övriga fall är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av våra, våra leverantörers eller samarbetspartners tjänster eller förhindra, förebygga och utreda brott, eller för att vi annars ska kunna tillvarata rättsliga intressen.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som de behövs för att kunna handlägga ditt kundtjänstärende, dock längst ett (1) år från det att ditt ärende avslutats.


4.5 För att marknadsföra våra produkter och tjänster


Ändamål


Vi använder dina personuppgifter för att:

• skicka direktmarknadsföring (såsom nyhetsbrev) via post, e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation;

• genomföra riktade marknadsföringskampanjer (såsom personliga erbjudanden, förmåner eller gåvor); samt

• analysera dina köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring.

Personuppgifter som behandlas

• namn;

• adress;

• e-postadress;

• mobilnummer;

• kön;

• födelsedatum;

• namnsdag;

• köp- och orderhistorik; samt

• sökhistorik.

Laglig grund

Intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster samt genomföra kundundersökningar.

Observera att du som kund alltid har rätt att motsätta dig att dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. För mer information om dina rättigheter, se avsnitt 8 nedan.

Lagringstid

För aktiva kunder: Vi lagrar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte så länge som kundförhållandet består eller till dess att du begär att marknadsföringen ska upphöra, dock längst ett (1) år efter ditt senaste inköp.

För personer som anmält sig för mottagande av nyhetsbrev/marknadsutskick via Kundklubben: Vi lagrar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte till dess att du begär att marknadsföringen ska upphöra.


4.6 För att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster


Ändamål


Vi använder dina personuppgifter för att:

• utvärdera användningen av, utveckla och förbättra våra tjänster samt Webbplatsen;

• samla statistik över och analysera besökstrafiken på Webbplatsen samt annan teknisk information som genereras vid besök på Webbplatsen, i syfte att underhålla och förbättra dess funktioner, användarupplevelsen samt vårt arbete med att upptäcka och motverka fel, intrång och incidenter. [Detta sker med stöd av analystjänster från tredje parter.] Den statistik vi upprättar och de analyser vi genomför [med stöd av dessa tjänster], sker med användning av uppgifter i aggregerad form och med stöd av avidentifierade eller anonymiserade uppgifter; samt

• genomföra kundundersökningar.

Personuppgifter som behandlas

• e-postadress (för genomförande av kundundersökningar);

• IP-adress;

• användarbeteende;

• annan teknisk information som genereras vid besök på vår webbplats, såsom vilken typ av teknisk enhet du använt, webbläsare, besökta sidor samt tidpunkter för besöken (webbläsarinformation, tidszon från den plats där du besökte vår webbplats, övrig webbtrafikinformation).

Laglig grund

Intresseavvägning. Behandlingen stödjer sig på vårt berättigade intresse, där vårt berättigade intresse är att samla underlag för att underhålla och förbättra funktionaliteten, innehållet och säkerheten på Webbplatsen. Insamling av information med användning av cookies sker med stöd av ditt samtycke, med undantag för sådan användning som är strikt nödvändig för att du ska kunna använda vår webbplats på ändamålsenligt sätt. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy 

Lagringstid

Vi behandlar och sparar information om hur besökare interagerar med Webbplatsen i som längst sex (6) månader. I de flesta fall blir dock de insamlade personuppgifterna omvandlade till aggregerad data (anonymiserade) i ett tidigare skede i samband med vårt framtagande av statistik.


4.7 Fullgöra rättsliga förpliktelser


Vi kan även komma att behandla dina uppgifter för att Happy Homes ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser enlig lag, domar eller myndighetsbeslut. Detta kan bland annat gälla krav gällande bokförings-, produktansvars- och penningtvättslagstiftning. Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.


5. Hur vi delar dina uppgifter

Dina uppgifter kan komma att delas med bolag inom Happy Homes-kedjan, inklusive bolag som har ett direkt eller indirekt ägande i Happy Homes. Om Happy Homes delar dina personuppgifter inom kedjan kommer vi att se till att dina uppgifter även fortsättningsvis endast behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy. Happy Homes delar inte dina uppgifter med någon tredje part förutom på det sätt som beskrivs nedan.


(a) Leverantörer: Happy Homes kan använda tredje parter för att hantera en eller flera aspekter av verksamheten, inklusive behandling eller hantering av personuppgifter. Vi kan komma att dela personuppgifter med dessa tredje parter för att de ska kunna utföra tjänster för vår räkning, så som att verkställa och leverera beställningar, bearbeta betalningar, skicka ut marknadskommunikation, verifiera och validera information som du lämnat till oss samt tillhandahålla support. När vi använder oss av leverantörer enligt denna punkt upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och utför andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.


(b) Samarbetspartners: Vi samarbetar emellanåt med externa parter för att tillhandahålla eller förbättra våra tjänster och verksamhet. Dessa aktörer behandlar personuppgifter antingen som personuppgiftsansviga enligt deras egna villkor och riktlinjer för hantering av personuppgifter, eller som personuppgiftsbiträden till oss enligt våra instruktioner för behandlingen. I det senare fallet upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.


(c) Försäljning eller överlåtelse: Happy Homes kan komma att överlåta eller överlämna dina personuppgifter till en köpare eller potentiell köpare vid försäljning, överlåtelse eller annan överföring av all eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar. Vid en sådan överlåtelse kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att den mottagande parten behandlar din information på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.


(d) Rådgivare, representanter och försäkringsbolag: Vi kan dela dina personuppgifter med våra rådgivare, representanter eller försäkringsbolag när detta är nödvändigt för att uppfylla våra legala skyldigheter eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, t.ex. om företaget du representerar är inblandat i ett försäkringsärende.


(e) Myndigheter: Happy Homes kan även dela dina personuppgifter till t.ex. till Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter när vi är skyldiga att göra det t.ex. enligt lag eller annan författning eller enligt domstols- eller myndighetsbeslut.


6. Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder och upprätthåller säkerhetsnormer för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande och missbruk. Dina personuppgifter lagras på filer som endast är tillgängliga för våra anställda, våra ombud och våra tjänsteleverantörer som behöver uppgifterna för sin tjänsteutövning. Vi använder tekniska verktyg såsom brandväggar och lösenord, och vi ser till att våra anställda är utbildade i vikten av att upprätthålla säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter vi behandlar.


7. Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES där alla våra egna IT-system finns. Det kan dock förekomma att dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden som antingen själva eller genom underleverantörer är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. I sådant fall kommer vi att vidta alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddsnivån för den behandlingen motsvarar den inom EU/EES. Detta kommer att ske antingen om EU-kommissionen fattat beslut om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler eller godkända uppförandekoder i våra avtal med sådana personuppgiftsbiträden.

Du kan läsa mer om vilka tredjeländer EU-kommissionen har bedömt säkerställer en adekvat dataskyddsnivå på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv.


8. Dina rättigheter

I detta avsnitt beskrivs vilka rättigheter du har som registrerad. Du kan alltid göra dessa rättigheter gällande genom att kontakta din lokala Happy Homes-butik eller info@happyhomes.se.


8.1 Rätten till tillgång

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen kommer då att lämnas i form av ett registerutdrag som anger vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem, var uppgifterna har inhämtats från, vilka tredje parter som uppgifterna har överförts till samt hur länge uppgifterna kommer att lagras.


8.2 Rätten till rättelse

Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter.


8.3 Rätten till radering

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller behandlats, om du har invänt mot behandlingen av personuppgifterna och vi inte har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse, om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Vi har dock i vissa fall rätt att motsätta oss raderingen av dina personuppgifter och vi kommer informera dig om det skulle vara tillämpligt.


8.4 Rätten till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall om du bestrider personuppgifternas korrekthet under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta, om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället begär en begränsning, om vi inte längre behöver personuppgifterna men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller om du har invänt mot en behandling som baserats på vårt berättigade intresse under den tid vi kontrollerar om vårt intresse väger tyngre än dina intressen.


8.5 Rätten att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigade intresse. Om så sker måste vi, för att få fortsätta behandlingen, kunna visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.


8.6 Rätt att återkalla samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett baserat på samtycket innan detta återkallades.


8.7 Rätten till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt när detta är tekniskt möjligt och detta kan ske på automatiserad väg. Du har rätt att i tillämpliga fall överföra sådana uppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).


8.8 Rätten att lämna in klagomål

Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se) är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen bland företag som behandlar personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du, utöver att ta kontakt med oss, lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.


För att ge dig en bättre service använder sig denna webbplats av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner ni vår integritet- och cookiepolicy.

Läs mer