Proffs
  • Välkända varumärken
  • Säkra leveranser
  • Betala mot faktura
Logga in/Registrera

Meny

måla slamfärg byta kulör

Kan man byta kulör om man målat med slamfärg?


Det går att byta kulör om du målat med slamfärg. Om du exempelvis målat med röd slamfärg och vill byta till svart går det bra, viktigt är bara att du fortsätter att måla med slamfärg och att den gamla färgen som ska målas över är så pass gammal att den börjat krita, dvs släppa från väggen och att du sedan målar över den med ny slamfärg. När slamfärg börjar bli gammal så bryts linoljan i färgen ned vilket gör att pigmentet i färgen börjar släppa. Det är en naturlig del av processen och ett tecken på att det är dags för ommålning.


Vill du däremot byta kulör och måla över en mörk slamfärg med en ljus (exempelvis måla över en svart slamfärg med en ljusröd eller vit) är det lite klurigare och kräver mer jobb.


Observera att om du vill byta system, gå från slamfärg till oljefärg eller akrylatfärg behöver allt slipas bort.


Så här går du till väga:

  • Borsta ner all löst sit­tande färg. Tjocka färgskikt skra­pas ned. 
  • Man bör göra en nog­grann under­sökn­ing för att se om det finns några defek­ter. Fram­för allt bör man under­söka om det finns påverkan från fukt. 
  • Mjukt röt­ska­dat trä ska ersät­tas och grått väder­slitet trä tas bort. 
  • Borsta bort allt damm med mjuk borste. 
  • Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vat­ten. Var noga med att fasaden är helt torr innan mål­ning, med en fukthalt av högst 17%.
  • Behandla fasaden först med mögel­häm­mande medel. 
  • Andra under­lag än ovan beskrivna skall ej målas med slam­färg.

OBS! Om under­laget tidi­gare är målat med slam­färg med hög linol­je­halt (över tio pro­cent) är detta under­lag olämpligt.Här kan du se en film som beskriver vad som är viktigt när du byter kulör: