Reko Fasadfärg
Utomhus

Reko Fasadfärg

  • 2,25 L
  • 2,7 L
  • 9 L
  • 0,675 L
  • 0,75 L
  • 10 L
  • 3 L

120 KR/L
Lycke produkter går endast att köpa i butik

Kvalitativ fasadfärg som ger din fasad långsiktigt skydd mot sol och regn och minskar mögelangrepp på färgytan.

Säkerhetsdatablad

Produktdatablad

 

TEKNISK INFORMATION

Målningstemperatur

Målningstemperatur
Minst +5, max +25 C
1 liter räcker till

1 liter räcker till
10-12 m² på hyvlat trä. 6-8 m² på ohyvlat trä
Verktyg

Verktyg
Pensel eller roller
Rengöring

Rengöring
Tvätta verktygen i vatten & lite såpa direkt efter användning
Klibbfri

Klibbfri
Cirka 1 timme
Övermålningsbar

Övermålningsbar
Cirka 4 timmar
Genomhärdad

Genomhärdad
Cirka 3 veckor
Förvaring

Förvaring
Torrt och frostfritt i originalförpackning

Tips för en vacker yta

1. Underlaget ska vara rent, fast och torrt. 2. Avlägsna eventuellt löst sittande gammal färg, skadat trä samt nedbrutna träfibrer. 3. Tvätta rent med målartvätt eller fasadtvätt och skölj med vatten. 4. Mät med fuktmätare att fuktkvoten inte överstiger 18 % i fasaden och 15 % i fönster. 5. Blanka och hårda ytor mattslipas med slippapper. Slipdamm avlägsnas. 6. Rör om ordentligt i hinken. Applicera färgen jämnt och fylligt med 2 strykningar och var extra noga med ändträ. Måla inte i direkt solljus.